hi,欢迎来到转单宝! 您好,请登录 免费注册

【紧急通知】阿里云故障影响部分转单宝服务的通知

2023-11-12 18:49:27

“北京时间2023年11月12日 17:44起,阿里云监控云产品控制台访问及API调用出现出现使用异常”

 

转单宝的服务器网络资源,是购买阿里云的服务。受此影响,部分服务不能正常使用。等待阿里云故障恢复后,应该能恢复正常。

 

我们的工程师也在紧急跟进中………给您造成的不便,敬请谅解!

                  

                                                    重庆转单宝网络科技有限公司

                                                    2023年11月12日